Trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Hạng mục: Cung cấp Khung nhôm vách kính, cửa kính

Chủ đầu tư: Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường 3-2, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên