Trụ sở Viettel Hòa Bình

-Hợp đồng số: 118/2012/HĐGK/TDT-ĐA

-Ký: Giữa nhà máy nhôm Đông Anh và Công ty CP đầu tư sản xuất và xây lắp TDT

-Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt  hệ vách kính mặt tiền 

-Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Hòa Bình-Tỉnh Hòa Bình