Nhà làm việc các Ban Đảng-công trình A3

Hạng mục: Gia công lắp đặt cửa vách khung nhôm kính

Chủ đầu tư: Công ty 36.67

Địa chỉ: Nguyễn Cảnh Chân