Trung tâm thương mại Marine Plaza

-Hợp đồng thực hiện số: 44/HĐTC/TDT/NMN

-Ký: Giữa công ty TNHH MTV cơ khí Đông Anh ( Nhà máy nhôm Đông Anh) và công ty CP đầu tư sản xuất và xây lắp TDT.

-Hạng mục: Lắp đặt hoàn thiện cửa đi, cửa sổ, vách kính

-Địa điểm: Khu đô thị Hùng Thắng-TP. Hạ Long