Khu đô thị Vincon Village

-Hợp đồng số: 122/2012/HĐKT/NMN

-Ký: Giữa nhà máy nhôm Đông Anh và Công ty CP đầu tư sản xuất và xây lắp TDT

-Hạng mục: Gia công hệ thống cửa vách khung nhôm kính