BV đa khoa tỉnh Bắc Kạn

- Hạng mục: Gia công lắp đặt cửa, vách khung nhôm kính

- Chủ đầu tư: Công ty CP xây dựng Thăng Long

- Địa chỉ: Thị xã Bắc Kạn-Tỉnh Bắc Kạn