Trung tâm hội nghị quốc gia

 
Hạng mục: Cung cấp Lam nhôm, cửa kính.
 
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội & Hội trường Ba Đình
 
Địa chỉ: Đường Phạm Hùng - Cầu Giấy – Hà Nội