Huyndai Ninh Bình

-Hạng mục: Thi công lắp đặt cửa vách nhôm kính

-Chủ đầu tư: Công ty thành công E&C

-Địa chỉ: Nhà máy Huyndai Ninh Bình, Gia Viễn, Ninh Bình