Nhà làm việc các Ban Đảng-công trình A4

Hạng mục: Gia công lắp đặt cửa vách khung nhôm kính

Chủ đầu tư: Công ty 36.67

Địa chỉ: Nguyễn Cảnh Chân-Ba Đình-Hà Nội